Wersja 2018.1.0.3

Poprawiono wydruki – w nagłówkach nie mieściły się bardzo długie nazwy firm własnych.